Serious Request: hoe ging dat in andere steden? 'Goed voor samenhang' (2024)

Nieuws

  7 oktober 2016, 12:00 4 minuten leestijd

  Serious Request: hoe ging dat in andere steden? 'Goed voor samenhang' (1)

  ARNHEM - Apeldoorn mag in 2017 Serious Request organiseren. Wat staat de gemeente te wachten? We keken naar de gemeenten die de afgelopen drie jaar het Glazen Huis in hun stad hadden.

  Heerlen is een stad in Limburg met ruim 87.000 inwoners, Apeldoorn heeft er 159.000.

  'We kijken tevreden terug', zegt een woordvoerster van de gemeente Heerlen. 'Het heeft ons veel goeds gebracht.' In Heerlen was de aanloop enorm. 'Het was ontzettend boffen met het weer, het leek wel lente. We hebben het plein zelfs moeten afsluiten omdat het te druk was.'

  'In de aanloop was er wel aandacht voor de veiligheid gezien veel gebeurtenissen in de wereld', doelt de woordvoerster op terreur. 'Maar het is allemaal rustig verlopen. Minder incidenten dan op een drukke stapavond in Heerlen.'

  'We hebben veel evenementen eromheen georganiseerd, daarin hebben we ons wel onderscheiden. Van een foodtruckfestival via een glazen restaurant tot een indoorcamping: dat werkte echt. Zo werd het echt van iedereen. Het was goed voor de samenhang.'

  Was er dan echt niks te mopperen? Geluidsoverlast of zo? 'In het begin kregen we klachten dat het geluid op het plein te zacht was. Ja echt, te zacht! En wat kleine dingen, winkeliers met een hek voor de deur of iets dergelijks. Geen grote dingen. We hadden een callcenteropgetuigd maar dat bleek niet nodig, we konden het snel ontmantelen.'

  Nog een aantal relevante cijfers:

  • De binnenstad van Heerlen had tijdens Serious Request 861.564 bezoeken van 318.758 unieke bezoekers. Daarvan kwam ongeveer 70 procent uit de provincie Limburg.
  • Het organiseren van Serious Request kostte 750.000 euro. Volgens de gemeente woog dat ruimschoots op tegen de economische impact: het zou ruim 4 miljoen euro hebben opgeleverd.

  Haarlem 2014: klagende ondernemers

  Ook de gemeente Haarlem is in beginsel tevreden over het verloop van Serious Request. Er werd een recordbedrag ingezameld. In het rapport van de gemeente staat dat 10,6 miljoen mensen de actie volgden.

  Foto: gemeente Haarlem

  Een aantal interessante gegevens:

  • Over het evenement waren 138.032 posts op social media. Daarvan was 98 procent positief. De negatieve berichten gingen over overlast en inhoudelijk over de actie.
  • Haarlem trok wel lering uit een aantal zaken. Zo is alcoholgebruik voor mensen onder de 18 een aandachtspunt en de communicatie met binnenstadbewoners, die bijvoorbeeld moeilijker bij hun huis konden komen, had beter gekund. Tip voor de gemeente Apeldoorn dus om daar op te letten.
  • In een artikel in De Volkskrantkwamen na de editie van 2014 veel klagende horeca-ondernemers aan het woord. 'Mensen in de Randstad zijn iets meer verwend. Die lopen misschien niet massaal uit voor he zoveelste evenement.' Ondernemers die met kraampjes buiten de looproute stonden klaagden over weinig omzet. Les voor de gemeente Apeldoorn: wil je dat mensen in je stad besteden, zorg dan wel dat ze ook met die bestedingsmogelijkheden in aanraking komen.

  Leeuwarden 2013: veel bezoekers, weinig incidenten

  In Leeuwarden kwam de 3FM-karavaan in 2013 naar de stad. De Friezen hebbendaar geen spijt van gekregen, blijkt uit een evaluatie die de gemeente maakte. Een aantal relevante cijfers uit die rapportage:

  • Het waren regenachtige dagen eind 2013, toch werden aan de binnenstad van Leeuwarden 487.250 bezoeken afgelegd. Daarvan gingen er 404.500 naar het Wilhelminaplein. In totaal ging het om 336.000 unieke bezoekers in Leeuwarden, want sommige mensen gingen natuurlijk vaker. Normaliter zijn er in dezelfde periode voor kerst altijd 190.000 bezoeken aan de binnenstad van Leeuwarden. Dat betekent dat er 300.000 extra bezoeken aan de stad zijn afgelegd. Daarvan kwam ongeveer twee derde uit Friesland.
  • Mocht het beeld bestaan dat het evenement vooral pubers met weinig geld in ze zak de stad bezoeken. Dat bleekniet het geval, althans niet in Leeuwarden: 18 procent van de bezoekers tussen de 12 en 17 jaar. Liefst 61 procent van de bezoekers was tussen de 18 en 44 jaar.
  • En besteden die dan ook in de stad? Daar wordt het beeld wel iets waziger. Exacte cijfers ontbreken, maar volgens Leeuwarden heeft vooral de horeca ervan geprofiteerd.

  En nog aardig om te weten: moest de politie vaak in actie komen? Nee, het gebeuren verliep volgens de gemeente zonder noemenswaardige incidenten. Wel was het een behoorlijke kluif om te organiseren. In totaal kostte de gemeente dat 392.500 euro.

  💬 WhatsApp ons!
  Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06-22054352 of stuur een mail: omroep@gld.nl!

  Serious Request: hoe ging dat in andere steden? 'Goed voor samenhang' (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Stevie Stamm

  Last Updated:

  Views: 6024

  Rating: 5 / 5 (60 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Stevie Stamm

  Birthday: 1996-06-22

  Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

  Phone: +342332224300

  Job: Future Advertising Analyst

  Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

  Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.